Schoolmaatschappelijk Werk
Contact

De contactgegevens van de studentondersteuning uit het Plusteam van Zadkine Veiligheidsacademie zijn:

Miranda Franklin Alicia Soares
m.franklin@zadkine.nl a.soares01@zadkine.nl
06-18256297 06-40175528
Veiligheidsacademie Veiligheidsacademie
Aanwezig: Ma/vrij Aanwezig: Woe/do
Docent Miranda
Docent Alicia