Schoolmaatschappelijk Werk
Contact

De contactgegevens van de studentondersteuning uit het Plusteam van Zadkine Startcollege Frankendaal zijn:

Anouk Moet
Döndü Özel-Solak
Fatima Beza
Didi Lopes
a.moet@zadkine.nl d.solak@zadkine.nl d.lopes@zadkine.nl
06-33144273
06-41199324
06-86884654 06-10001307
Startcollege Frankendaal Startcollege Frankendaal Startcollege Frankendaal Startcollege Frankendaal
Aanwezig: Ma/di/do/vrij Aanwezig: Ma/di/woe/vrij Aanwezig: Di/woe/do Aanwezig: Ma/di/
woe/do/vrij
Docent Anouk
Docent Döndü
Docent Fatima
Docent Didi
Marije Trappenburg Corianne Boekhout Kevin van Ee
m.trappenburg@zadkine.nl c.boekhout@zadkine.nl k.vanee@zadkine.nl
06-14472811
06-38286496
06-100012345
Startcollege Frankendaal Startcollege Frankendaal Startcollege Frankendaal
Aanwezig: Ma/di/woe Aanwezig: Ma/do Aanwezig: Di/woe/do
Docent Marije
Docent Corianne
Docent Kevind