Schoolmaatschappelijk Werk
Contact

De contactgegevens van de studentondersteuning uit het Plusteam van Zadkine Logistiek College zijn:

Wendy van Leeuwen
g.vanleeuwen@zadkine.nl
06-86842742
Logistiek College
Aanwezig: Ma middag/do ochtend