Schoolmaatschappelijk Werk
Contact

De contactgegevens van de studentondersteuning uit het Plusteam van Zadkine Beauty & Fashion College zijn:

Sjoeke van Es
s.vanes@zadkine.nl
06-43061076
Beauty & Fashion College
Benthemplein
Aanwezig:
Di ochtend/do/vrij
Docent Sjoeke