Aanvraagformulier MBO Fonds ZADKINE

  Gegevens ouder/verzorger
  Voorletter(s):

  Achternaam:

  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres:

  Datum van aanvraag:


  Inkomenstoets (keuze)
  In verband met de inkomenstoets upload ik een of meerdere van de volgende documenten:

  Kopie loonstrook of jaaropgave werkgever(s)

  Bestand:

  Kopie opgave Sociale Verzekeringsbank (bijvoorbeeld kopie uitkeringsspecificatie)

  Bestand:

  Kopie verklaring ontheffing van gemeentelijke belastingen

  Bestand:

  Verklaring schuldhulpverlener (bijvoorbeeld actueel bewijs bewindvoering)

  Bestand:

  Anders, namelijk:

  Bestand:

  Na controle van de inkomenstoets zullen de bestanden verwijderd worden.


  Deze gegevens betreffen een:
  Eén ouder gezinTwee ouder gezin


  Gegevens student
  Voorna(a)m(en):

  Achternaam:

  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  Studentnummer:

  Geboortedatum:


  Opleiding die student volgt/gaat volgen bij Zadkine
  Naam opleiding:

  Leerjaar:

  Niveau:

  Locatie:


  Deze aanvraag is voor:
  BoekenLicentiesLaptop in bruikleen
  Door de opleiding verplicht gestelde materialen, namelijk:

  Omschrijving van de materialen:

  Door de opleiding verplicht gestelde kleding, namelijk:

  Omschrijving van de kleding:

  Anders, door de opleiding verplicht, namelijk:

  Omschrijving van de leermiddelen:


  Deze aanvraag is ingevuld door:
  ouder/verzorgeriemand anders dan de ouder/verzorger:

  Stel de ouder/verzorger ervan op de hoogte dat u deze aanvraag bij ons hebt ingediend.
  Wij ontvangen graag de volgende gegevens van u:
  Naam:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres:

  Deze aanvraag wordt niet door de ouder/verzorger ingevuld omdat:


  Ik verklaar dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld en het inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum.
  Ja

  Ik heb mijn gegevens gecontroleerd.
  Ja