Aanvraagformulier MBO Fonds

Gegevens ouder/verzorger
Voorletter(s):

Achternaam:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Datum van aanvraag:


Inkomenstoets (keuze)
In verband met de inkomenstoets upload ik een of meerdere van de volgende documenten:

Kopie loonstrook of jaaropgave werkgever(s)

Bestand:

Kopie opgave Sociale Verzekeringsbank (bijvoorbeeld kopie uitkeringsspecificatie)

Bestand:

Kopie verklaring ontheffing van gemeentelijke belastingen

Bestand:

Verklaring schuldhulpverlener (bijvoorbeeld actueel bewijs bewindvoering)

Bestand:

Anders, namelijk:

Bestand:

Na controle van de inkomenstoets zullen de bestanden verwijderd worden.


Deze gegevens betreffen een:
Eén ouder gezinTwee ouder gezin


Gegevens student
Voorna(a)m(en):

Achternaam:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Studentnummer:

Geboortedatum:


Opleiding die student volgt/gaat volgen bij Zadkine
Naam opleiding:

Leerjaar:

Niveau:

Locatie:


Deze aanvraag is voor:
BoekenLicentiesLaptop in bruikleen
Door de opleiding verplicht gestelde materialen, namelijk:

Omschrijving van de materialen:

Door de opleiding verplicht gestelde kleding, namelijk:

Omschrijving van de kleding:

Anders, door de opleiding verplicht, namelijk:

Omschrijving van de leermiddelen:


Deze aanvraag is ingevuld door:
ouder/verzorgeriemand anders dan de ouder/verzorger:

Stel de ouder/verzorger ervan op de hoogte dat u deze aanvraag bij ons hebt ingediend.
Wij ontvangen graag de volgende gegevens van u:
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Deze aanvraag wordt niet door de ouder/verzorger ingevuld omdat:


Ik verklaar dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld en het inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum.
Ja

Ik heb mijn gegevens gecontroleerd.
Ja