Volg je een opleiding bij ons of heb je je voor een van onze opleidingen ingeschreven? Kan jij of kunnen je ouders de leermiddelen niet betalen? En ben je op 1 augustus jonger dan 18 jaar? Dan kunnen je ouders een aanvraag indienen voor de leermiddelenregeling van het MBO-Studentenfonds (regeling 18-).
Lees eerst de informatie op deze pagina goed door, voordat je de aanvraag doet. Denken jij en je ouder(s) in aanmerking te komen dan kan de ouder hier de aanvraag indienen.

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je beroep doen op het Zadkine Fonds. Wil jij een aanvraag doen voor het Zadkine Fonds? Bespreek jouw situatie tijdens je intake of bij de start van je opleiding met jouw studieloopbaanbegeleider.

Heb je een vraag over het Zadkine Fonds, neem dan contact op met Frans van der Vlugt: f.vandervlugt@zadkine.nl.

Wat vergoedt het MBO-Studentenfonds (regeling 18-)?
Het MBO-Studentenfonds (regeling 18-) vergoedt de leermiddelen die de opleiding voorschrijft en andere verplichte kosten. Het kan gaan om boeken, lesmateriaal of kleding en schoenen die je nodig hebt voor de opleiding. Je krijgt alleen een laptop als de opleiding voorschrijft dat je die moet hebben. De vergoeding geldt niet bij excursies.
Welke voorwaarden zijn er?

Wil je in aanmerking komen voor het MBO-Studentenfonds (regeling 18-)? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
– Je volgt een BOL-opleiding bij Zadkine of gaat die volgen;
– Je ondertekent een onderwijsovereenkomst met Zadkine;
– Op 1 augustus van het schooljaar waar je de aanvraag over doet ben je nog geen 18 jaar;
– Het gezinsinkomen is minder dan 130% van het sociaal minimum. Dit betekent voor gehuwden een gezamenlijk inkomen lager dan € 2211,-  per maand (bruto) en voor alleenstaanden een inkomen lager dan € 1610,-  per maand (bruto);
– Je krijgt de leermiddelen, boeken en laptop in bruikleen. Dat wil zeggen dat ze eigendom blijven van Zadkine. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) tekenen een bruikleenovereenkoms

Hoe vraag je een vergoeding aan?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, moet je een aanvraag indienen. Je vult samen met één ouder of verzorger het aanvraagformulier in. De ouder of verzorger moet gegevens over het gezinsinkomen aanleveren, zodat Zadkine een inkomenstoets kan doen. De subsidieadministratie van Zadkine behandelt je aanvraag. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, ontvang je een bruikleenovereenkomst. Deze moet worden ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). Zodra we de bruikleenovereenkomst getekend van je terug hebben, worden de leermiddelen aangevraagd.

De aanvraag verloopt via het studentenportaal van Zadkine. Log hier in met je studentennummer en persoonlijk wachtwoord. En klik op de knop snel naar MBO-Studentenfonds.

Komen jij of je ouders hier niet uit, dan kun je een mail sturen aan subsidie@zadkine.nl of contact opnemen met het Plusteam.

Let op: het ministerie van OCW geeft ons een budget voor een schooljaar. Als dit budget al helemaal verstrekt is, kunnen we geen aanvragen meer in behandeling nemen. Op = op!