herorientatieprogramma

Ben je erachter gekomen dat je de verkeerde opleiding hebt gekozen? Dan kan de beroepskeuzebegeleiding je weer perspectief bieden.

Als je voor 1 oktober wordt uitgeschreven hoef je geen lesgeld te betalen.

Ga je geen nieuwe opleiding volgen dan moet je je studiefinanciering stopzetten. Ook je reisproduct moet je opzeggen.

Als je wisselt van opleiding  kan je je studiefinanciering en reisproduct blijven gebruiken. Dit noemen we een ‘overbrugging’. Deze krijg je als er niet meer dan 4 maanden tussen je oude en nieuwe opleiding zit. Geef je nieuwe opleiding zo snel mogelijk door aan DUO.

Ga je door naar het HBO? Dan moet je je inschrijving regelen via Studielink.

Voor een 4-jarige HBO studie krijg je weer 4 jaar studiefinanciering.

Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar behaalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering voor mbo 3 of 4. Dit noemen we ook wel ‘prestatiebeurs’. Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen aan DUO: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.

Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift.

Ook als je nog geen 18 jaar bent kun je een studentenreisproduct aanvragen. Je kunt er gratis of met korting mee reizen met het openbaar vervoer. Vraag bij voorkeur 3 maanden van tevoren aan. Voorwaarde is wel dat je een voltijdopleiding (bol) doet aan het mbo en dat je de Nederlandse Nationaliteit hebt of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.

Wat moet je doen?