herorientatieprogramma

Ben je erachter gekomen dat je de verkeerde opleiding hebt gekozen? Dan kan de beroepskeuzebegeleiding je weer perspectief bieden.

BEROEPSKEUZEBEGELEIDING

Tijdens de beroepskeuzebegeleiding staat jouw loopbaan centraal. Wat is de reden dat je wil of moet veranderen van opleiding?  Waar heb je belangstelling voor en wat zijn jouw kwaliteiten en aandachtspunten? Welk opleidingsniveau of welke leerweg past het best bij jou? Wat vind je belangrijk in een toekomstige baan? Met behulp van gesprekken, tests, beroepskeuzeonderzoek, meeloopdagen word je begeleid bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze. En mocht je inderdaad van opleiding veranderen dan regelt de loopbaanbegeleider de uitschrijving.

INHOUD & WERKWIJZE
  • In beeld brengen van persoonlijkheid, interesse, competenties, capaciteiten en talenten
  • Afnemen en bespreken van relevante tests
  • Uitgebreid onderzoek naar mogelijke beroepen en opleidingen
  • Uitstroom-/instroombegeleiding