Niveau 2 3 4

Zadkine volgt tijdens jouw schoolloopbaan hoe het met je gaat. Daar hebben we regelmatig contact over met jou. Blijkt dat de studie niet zo goed gaat of dat je dreigt vast te lopen? Dan voeren we extra gesprekken om dit te verbeteren. Volgens de wet moet er een bindend studieadvies worden gegeven.

BINDEND STUDIEADVIES BIJ NIVEAU 2, 3 EN 4

Iedere student (niveau 2, 3 en 4) krijgt tussen de 9 en 12 maanden na de start van de opleiding een bindend studieadvies. Dit is een besluit van een onderwijsteam over de studievoortgang van de student. De student krijgt vóór het bindend studieadvies minimaal 2 keer een studieloopbaangesprek. Het BSA wordt op de volgende criteria gebaseerd:

  1. Resultaten: kennis, inzicht en vaardigheden passend bij de opleiding of bij het beroep
  2. Studiehouding en gedrag
  3. Aanwezigheid: tijdens alle lessen die je volgt voor je opleiding.

Bij een bindend studieadvies heeft het onderwijsteam twee opties:

  • Positief bindend studieadvies
  • Negatief bindend studieadvies

Een positief BSA betekent dat je door mag met de gekozen opleiding. Bij een negatief BSA ziet het onderwijsteam onvoldoende studievoortgang en is het niet realistisch om een diploma te behalen voor deze opleiding. Je kan niet door met de opleiding en de OOK wordt beëindigd.

Je hebt als student recht op 8 weken begeleiding naar een nieuwe opleiding.

Je kan binnen 2 weken na het besluit in beroep gaan bij de directie van Zadkine. De mogelijkheid om in beroep te gaan, staat beschreven in de studiegids.

HET STUDIEADVIES WORDT BEPAALD OP BASIS VAN:
  • Resultaten: kennis, inzicht en vaardigheden passend bij de opleiding of bij het beroep
  • Studiehouding en gedrag
  • Aanwezigheid: tijdens alle lessen die je volgt voor je opleiding