Entree

Lentiz volgt tijdens jouw schoolloopbaan hoe het met je gaat. Daar hebben we regelmatig contact over met jou. Blijkt dat de studie niet zo goed gaat of dat je dreigt vast te lopen? Dan voeren we extra gesprekken om dit te verbeteren. Volgens de wet moet er een bindend studieadvies worden gegeven.

BINDEND STUDIEADVIES IN ENTREE ONDERWIJS

Voor de start van je opleiding worden met jou afspraken gemaakt. Deze staan op je afsprakenkaart. Tijdens je studie krijg je maximaal 4 maanden de tijd om te laten zien wat je kunt. Samen met je docent heb je daar 2 à 3 keer een gesprek over. Ook de afsprakenkaart wordt dan besproken.

Uiterlijk na 4 maanden wordt er een (bindend) studieadvies afgegeven. Dit advies bepaalt of:

  • Jij het Entree diploma kunt behalen met een positief advies voor mbo niveau 2.
  • Jij het Entree diploma kunt behalen waarbij we je gaan begeleiden naar werk.
  • Je helaas moet stoppen.

Belangrijk om te weten: je mag maximaal twee jaar Entree onderwijs volgen. Dit betekent dat als je na twee jaar nog niet klaar bent, het ROC je opleiding kan stoppen.

Je kan binnen 2 weken na het besluit van het advies in beroep gaan bij de Commissie voor Beroep Examens. De mogelijkheid om in beroep te gaan, staat beschreven in de opleidingswijzer van elke opleiding.