Dyslexie
DYSLEXIE WAT IS DAT?

Dyslexie betekent het ‘niet kunnen lezen’. Met deze aandoening heb je moeite om de verbindingen tussen klanken en letters te lezen. Leren lezen en spellen is daardoor ook lastig. Iemand met dyslexie heeft vaak:

  • Moeite om het verschil tussen sommige klanken (bijvoorbeeld eu en ui) te horen
  • Moeite om klanken of getallen in volgorde te zetten
  • Moeite om de uitleg van een docent te volgen
  • Moeite om tafels of spellingsregels te onthouden
  • Moeite met het onthouden van woordcombinaties en uitdrukkingen
  • Met het onthouden van losse gegevens zoals rijtjes, woorden en jaartallen

Heb jij ook moeite met lezen of spellen? Dan betekent het niet vanzelf dat je ook dyslexie hebt. Heb je extra hulp nodig tijdens je studie op het GLR? Bespreek dit met je mentor of neem contact op met Bureau Ondersteuning & Advies.