Huisvesting

Als je dakloos bent zijn er verschillende instanties waar je terecht kunt voor hulp.

JONGER DAN 18 JAAR?

Dan kun je voor begeleiding en hulp terecht bij Bureau Jeugdzorg.

Bureau Jeugdzorg
Calandstraat 58 , 3016 CD Rotterdam
Tel: 010-4781600
Website: www.jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl

WAAR KOM IK TE WONEN?

Als je in aanmerking komt voor begeleid wonen volgen er éérst gesprekken om in te schatten bij welke begeleidingsvorm en locatie jij het beste op je plek zult zijn. Elke locatie heeft zijn eigen specifieke aanbod. Afhankelijk van jouw situatie en begeleidingsvragen wordt er een match gemaakt. Onze locaties zijn verspreid over Rotterdam. Voordat je ergens je intrek gaat nemen heb je natuurlijk eerst een bezichtiging en een kennismakingsgesprek.

TUSSEN DE 18 EN 23 JAAR?
 • Ben je tussen de 18 en 23 jaar?
 • Staan jij en/of je ouders langer dan twee jaar ingeschreven in Rotterdam of in een van de omliggende gemeenten?
 • Heb je geen vaste plek om te wonen of moet je het huis uit?
 • Heb je problemen, bv met je opleiding, werk of geld en kom je daar zelf niet uit?
 • Zou je graag een stabiele plek hebben om aan je wensen of problemen te werken en waar je kunt leren om straks op eigen benen te staan?

Dan kun je terecht bij CVD Jongeren (na verwijzing via het Jongerenloket). CVD Jongeren is er voor jou wanneer je door omstandigheden geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Zij helpen je door je (tijdelijke) huisvesting te bieden, in combinatie met woonbegeleiding.

HOE KAN IK ME AANMELDEN?

Bij het Jongerenloket kun je je aanmelden en vragen om een doorverwijzing naar CVD Jongeren.

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met:

CVD Jongeren
Glashaven 42
3011 XJ Rotterdam
Tel: 010 4401010
www.cvd.nl/jongeren

POSTADRES

Als je 18 jaar of ouder bent, ontvang je belangrijke post over dingen die jij zelf moet regelen. Denk bijvoorbeeld aan post van de overheid voor verkiezingen en post van de Belastingdienst over je inkomen.

Heb je geen woonadres? Dan kun je je inschrijven op een briefadres.

 1. Een postadres (of briefadres) is een adres waar je niet woont, maar wel post ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld bij familie, bij een vriend(in), of bij je oude buurvrouw zijn. Deze persoon wordt een briefadresgever Het moet in ieder geval iemand zijn die jij kunt vertrouwen en alle post netjes voor jou bewaard.
 2. Een briefadres is tijdelijk. De gemeente spreekt met je af hoe lang je op het briefadres ingeschreven mag staan.
 3. Een briefadres mag geen postbus of adres zijn waarop niemand woont.
INSCHRIJVEN POSTADRES
 1. Maak een afspraak met de gemeente en geef aan dat jij je wilt laten inschrijven op een postadres.
 2. Je wordt dan doorverwezen naar de afdeling Burgerzaken of Publiekszaken.
 3. De gemeente zal controleren of je echt geen vast woonadres hebt.
 4. Als je naar de gemeente gaat, mee je mee:
 • Een schriftelijke toestemming van de briefadresgever. Een formulier kun je aanvragen bij de gemeente. Je briefadresgever kan dit dan invullen.
 • De gemeente wil weten waarom jij op een briefadres inschreven wil worden. Omschrijf dit duidelijk op papier en neem dit mee.
 • Je identiteitsbewijs.
 • Het identiteitsbewijs van je briefadresgever (of een kopie hiervan).

Met deze inschrijving word jij geen bewoner op het adres van de briefadresgever. Je inschrijving heeft dus geen gevolgen voor de uitkering of voor de huurtoeslag van de briefadresgever.