Huisvesting

Uit huis gaan klinkt leuk maar hier komen ook kosten bij kijken: de huur, boodschappen, gas en licht. Hoe kan je hier nou het beste mee om gaan? Kom je in aanmerking voor huurtoeslag?

REKENINGEN

Gas, water, elektriciteit, internet, sportschool: zorg dat je ongeveer weet wat je kunt verwachten aan deze kostenposten. Zet alles onder elkaar en bereken wat je per maand voor deze uitgaven moet reserveren.

ENERGIE EN WATER

Onder energiekosten vallen de kosten voor het verbruik van gas, elektriciteit en water, plus de kosten die je betaalt voor de meters (vastrecht).

Stookkosten (gasverbruik en het vastrecht voor de gasmeter) zijn vooral afhankelijk van het  woningtype. Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 1.500 m³ per jaar.

Hoogste gasverbruik naar woningtype*
WoningtypeGemiddeld verbruik per jaarKosten per maand bij cv
Flat1.000  m³€ 68
Tussenwoning1.400  m³€ 89
Hoekwoning1.650  m³€ 102
2-onder1-kap1.750  m³€ 107
vrijstaand2.350  m³€ 139
* Bedragen zijn inclusief vastrecht en 19% BTW

Het elektriciteitsverbruik is vooral afhankelijk van de grootte van het huishouden. Het gemiddeld verbruik voor alle huishoudens is 3.300 kWh per jaar. Hieronder de gemiddelde bedragen (verbruik en vastrechtmeter) in een tabel. De kosten hangen vanzelfsprekend samen met de elektrische apparaten die worden gebruikt. We betalen in Nederland Energiebelasting (afgekort REB) en ieder huishouden krijgt hiervan een deel terug (heffingskorting). Het bedrag wordt verrekend met de energierekening (meestal de jaarlijkse elektriciteitsrekening).

Elektriciteitsverbruik naar grootte huishouden
Aantal personenGemiddeld gebruik per jaarGemiddeld gebruik per maand, exclusiefGemiddeld gebruik per maand, inclusief
12.121 kWh€ 63€ 31
23.401 kWh€ 86€ 54
34.106 kWh€ 99€ 67
44.694 kWh€ 110€ 78
55.114 kWh€ 118€ 86
65.956 kWh€ 134€ 102

Ook op het waterverbruik is de grootte van het huishouden van invloed. Een derde van het water gaat op aan douchen en baden.

Waterverbruik naar grootte huishouden
Aantal personenGemiddeld gebruik per jaarGemiddeld gebruik per maand
145 m³€ 9,-
291 m³€ 13,50
3137 m³€18,-
4169 m³€ 21,50
5201 m³€ 25,-
VOEDING

Om gemiddelde kosten voor de verschillende maaltijden per persoon te berekenen, heeft het Voedingscentrum een verantwoord voedingspakket samengesteld. De kosten hiervan staan vermeld in de tabel.

Dagelijkse kosten voor voeding per persoon bij verschillende huishoudgroottes
 1 persoon2 personen3 personen4 of meer personen
kind 1-3 jaar€ 2,62€ 2,52€ 2,09€ 1,86
kind 4-8 jaar€ 3,84€ 3,69€ 3,06€ 2,73
kind 9-13 jaar€ 4,95€ 4,76€ 3,95€ 3,52
man 14-65 jaar€ 6,27€ 6,03€ 5,00€ 4,46
vrouw 14-65 jaar€ 5,75€ 5,53€ 4,59€ 4,09
man en vrouw 65+€ 5,51€ 5,30€ 4,40€ 3,92
HEFFINGEN

Naast huur vallen ook de uitgaven voor energie en water onder de noemer woonlasten. Datzelfde geldt voor de heffingen die worden opgelegd door het waterschap en de gemeente. Het gaat dan om de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de reinigingsheffing.

Heffingen worden opgelegd door de gemeente en het waterschap. De gemeente legt verschillende heffingen op, zoals het rioolrecht en de afvalstoffenheffing of het reinigingsrecht. Vaak zijn deze heffingen inbegrepen in de huurprijs.

Reinigingsheffing en rioolheffing
De reinigingsheffing heft de gemeente om de kosten van afvalverwerking te betalen. De rioolheffing dekt de kosten die de gemeente maakt voor de rioolvoorziening. De hoogte van deze heffingen zijn meestal afhankelijk van het aantal personen in een huishouden. Alleenstaanden betalen vaak minder. 

Heffingen van het waterschap
Voor kosten van waterzuivering en waterkering (door bijvoorbeeld dijken) betaal je heffingen aan het waterschap. De waterzuiveringsheffing en de ingezetenenheffing betaalt iedereen. De hoogte van de waterzuiveringsheffing is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.

Kwijtschelding
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapheffingen. In de meeste gemeenten bestaat ook de mogelijkheid om de heffingen in termijnen te betalen.

VERZEKERINGEN

Brand en inbraak kunnen veel schade veroorzaken. De verzekeringsmaatschappij kan je helpen bij het vaststellen van de waarde van je inboedel. Het is belangrijk dat die waarde niet te laag wordt ingeschat, anders krijg je niet genoeg uitgekeerd om vervangende spullen te kopen. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die je per ongeluk hebt gemaakt aan eigendommen van iemand anders. Bovendien is iedere Nederlander vanaf 18 jaar is bovendien wettelijk verplicht zich te verzekeren voor ziektekosten.

De belangrijkste verzekeringen:

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan anderen. Dit geldt voor alle leden van een huishouden als particulier. Onder schade wordt verstaan lichamelijk letsel en/of materiële schade.

De hoogte van de premie (deze voldoet u doorgaans jaarlijks) hangt samen met:

  1. het per gebeurtenis verzekerde maximumbedrag;
  2. het eigen risico;
  3. andere polisvoorwaarden.

Een inboedelverzekering (brand- of brand- en inbraakverzekering) dekt de schade aan inboedel of huisraad in de woning. De hoogte van de premie is afhankelijk van:

  1. De verzekerde som, die gelijk moet zijn aan de nieuwwaarde van de verzekerde inboedel;
  2. De dekking van de polis;
  3. Het eventuele eigen risico;
  4. De regio waar je woont.

Bij een eenvoudige verzekering is alleen schade door brand, blussing, storm en dergelijke gedekt. Bij uitgebreide verzekeringen wordt ook schade door diefstal, water, brekend glas, vandalisme, et cetera vergoed.

VERLENGEN EN OPZEGGEN

Schadeverzekeraars zijn verplicht om consumenten tijdig te informeren over de datum waarop een verzekering wordt verlengd en over de mogelijkheden om op te zeggen. Ze gaan uit van een contracttermijn van één jaar. Nadat het contract voor de eerste keer verlengd is, hebben deze contracten voor de consument een maximale opzegtermijn van een maand.