Gamecheck

Met studiefinanciering kan je je studiekosten, een groot deel van je levensonderhoud, de zorgverzekering en lesgeld betalen. Maar hoe vraag je dat aan? Mag je wel een bijbaantje hebben naast je studiefinanciering? Dit en andere onderwerpen komen hier aan bod.

SCHOOLSOORT

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bestaat uit een beroepsopleidende leerweg (BOL) en een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Beide leerwegen hebben vier niveaus. Tot elk niveau behoren verschillende opleidingen met een verschillende cursusduur.

Je krijgt alleen studiefinanciering voor een voltijd BOL-opleiding van één jaar of langer. Als je een BBL-opleiding volgt, dan heb je geen recht op studiefinanciering. Ook deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.

Voorwaarden

Als je 18 jaar of ouder bent en een mbo-opleiding volgt, heb je recht op studiefinanciering. Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moet je wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Er zijn voorwaarden met betrekking tot leeftijd, schoolsoort en nationaliteit.

LEEFTIJD

Je moet 18 jaar of ouder zijn. In de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18de verjaardag krijg je voor het eerst studiefinanciering. Dat is altijd in januari, april, juli of oktober. Je kan studiefinanciering uiterlijk aanvragen op de eerste dag van de maand waarin je dertig wordt en er dan ook recht op hebben. Je studiefinanciering loopt na je 30ste gewoon door, als je aan alle voorwaarden blijft voldoen.

NATIONALITEIT

Je moet Nederlander zijn om studiefinanciering te kunnen krijgen. Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, dan kun je toch studiefinanciering krijgen als je één van de volgende verblijfsdocumenten hebt en in Nederland woont.

  • Type II Regulier onbepaalde tijd;
  • Type III Asiel bepaalde tijd;
  • Type IV Asiel onbepaalde tijd.