Gamecheck

Met studiefinanciering kan je je studiekosten, een groot deel van je levensonderhoud, de zorgverzekering en lesgeld betalen. Maar hoe vraag je dat aan? Mag je wel een bijbaantje hebben naast je studiefinanciering? Dit en andere onderwerpen komen hier aan bod.

PROBLEMEN MET JE OUDERS

Soms willen of kunnen ouders niet meewerken aan het terugsturen van het formulier ‘Opgave Oudergegevens’. Je kunt dan een beroep doen op de regeling ‘weigerachtige ouders’. Deze regeling kent twee mogelijkheden. Je kunt ons vragen om:

Je kunt het formulier ‘Verzoek inkomen ouder(s)’ opvragen gebruiken als je ouders hun inkomensgegevens niet willen of kunnen insturen of als je niet weet waar ze wonen. Wij gaan dan zelf op zoek naar de inkomensgegevens van je ouder(s) en berekenen daarna alsnog je aanvullende beurs. Ga naar de site van DUO voor het formulier.

Je kunt ons ook vragen het inkomen van je ouder(s) helemaal niet te laten meetellen bij de berekening van de aanvullende beurs. Voorwaarde daarvoor is dat je vader of moeder (of allebei) weigert de ouderbijdrage aan jou te betalen. Bijvoorbeeld omdat je sinds je twaalfde jaar geen echt contact meer met je ouder(s) hebt. Of omdat je een ernstig en structureel conflict met (één van) je ouder(s) hebt. Lees meer op: de website van DUO – “problemen met je ouders” of de pagina “Ik heb geen contact meer met mijn ouders”.

INKOMEN OUDERS GEDAALD?

Bij het berekenen van de aanvullende beurs kijkt DUO naar het inkomen van de ouders in het peiljaar. Het peiljaar ligt twee jaar vóór het jaar waarvoor de studiefinanciering aanvraagt. Is het inkomen van de ouders na dat jaar sterk gedaald, dan kunnen ze ‘verlegging peiljaar’ aanvragen. We nemen dan een ander inkomensjaar als uitgangspunt bij de berekening van de aanvullende beurs. Vind meer informatie op DUO – inkomen ouders gedaald.

STUDIEVERTRAGING

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan je:

  1. jouw prestatiebeurs via DUO laten verlengen;
  2. de prestatiebeurs zonder een behaald diploma om laten zetten in een gift;
  3. je prestatiebeurs volledig opnieuw laten toekennen. Dit zijn ‘voorzieningen’.
JE VERZORGT EEN KIND

Heb je een of meer kinderen en een partner? Je kunt een partnertoeslag aanvragen. Heb je een of meer kinderen en geen partner? Je kunt een éénoudertoeslag aanvragen. Een toeslag is een aanvulling van de basisbeurs en valt onder de regels van de prestatiebeurs.

Jij krijgt de toeslag als je geen partner hebt en een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar. Dit kan jouw eigen kind zijn, maar dat hoeft niet. Jij hebt recht op kinderbijslag voor het kind, of het kind moet op jouw adres ingeschreven staan bij de gemeente. In 2014 is de maandelijkse toeslag € 467,54.

Jij krijgt de toeslag als je samen met jouw partner, een kind verzorgt dat jonger is dan 12 jaar. Het hoeft niet jouw eigen kind te zijn. Jij moet recht hebben op kinderbijslag voor het kind, of het kind moet op jouw adres ingeschreven staan bij de gemeente. Jij krijgt de toeslag alleen als jouw partner niet in aanmerking komt voor studiefinanciering. In 2014 geldt een maximum aan verzamelinkomen of belastbaar loon van € 9,150.27. In 2014 is de maandelijkse toeslag € 584,28.