Gamecheck

Met studiefinanciering kan je je studiekosten, een groot deel van je levensonderhoud, de zorgverzekering en lesgeld betalen. Maar hoe vraag je dat aan? Mag je wel een bijbaantje hebben naast je studiefinanciering? Dit en andere onderwerpen komen hier aan bod.

UITBETALING STUDIEFINANCIERING

Studiefinanciering wordt maandelijks aan het einde van de maand uitbetaald. Hoeveel je krijgt is afhankelijk van of je uit- of thuiswonend bent. Ook hangt dit af van of een basisbeurs krijgt, een aanvullende beurs krijgt en/of dat je extra bij leent.

Check hier hoeveel studiefinanciering je kunt krijgen!