Gamecheck

Met studiefinanciering kan je je studiekosten, een groot deel van je levensonderhoud, de zorgverzekering en lesgeld betalen. Maar hoe vraag je dat aan? Mag je wel een bijbaantje hebben naast je studiefinanciering? Dit en andere onderwerpen komen hier aan bod.

STOPZETTEN VAN JE STUDIEFINANCIERING

Je moet je studiefinanciering stopzetten als je:

  • stopt met je studie;
  • te veel bijverdient;
  • je rechten op een later tijdstip wilt gebruiken

Als je stopt met je opleiding, moet je de datum waarop je wordt uitgeschreven aan DUO doorgeven. Zij zetten dan je studiefinanciering stop. Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de school je uitschrijft. Stop je in je eerste jaar vóór 1 februari met je studie en heb je een prestatiebeurs? Dan kun je een verzoek indienen om je prestatiebeurs van dat studiejaar om te laten zetten in een gift.

Soms kun je een gedeelte van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Je verzoek om teruggave van het lesgeld moet voor het einde van het schooljaar bij DUO binnen zijn. De laatste dag van het schooljaar is 31 juli.

Als je je studiefinanciering stopzet, moet je ook altijd je studentenreisproduct stopzetten. Dit is uiterlijk op de tiende werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering.

STOPZETTEN REISPRODUCT

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de regels voor het stopzetten van het studentenreisproduct. Als je er geen recht meer op hebt, mag je het niet meer gebruiken. Doe je dit wel, dan krijg je een ov-boete.

Nieuw: vanaf 1 januari 2019

• De termijn voor stopzetten van je studentenreisproduct verandert. Dit wordt de 10e dag van de 1e maand waarin je er geen recht meer op hebt. Dus 10 januari, 10 februari enzovoort. (Het was altijd de 5e werkdag.) Wacht niet te lang met stopzetten. Als je per ongeluk het studentenreisproduct op je kaart gebruikt terwijl je er geen recht op hebt, krijg je een vervelende boete.
• In de 1e maand nadat je recht op het studentenreisproduct is afgelopen, is de ov-boete € 75,- per halve maand. Gebruik je het ná die 1e maand, dan is de boete € 150,- per halve maand.
• Je krijgt alleen een ov-boete als je met je studentenreisproduct reist, terwijl je er geen recht meer op hebt.

Naar de ophaalautomaat

Geen recht meer? Voorkom een boete. Ga naar een ophaalautomaat en stop je studentenreisproduct.