Gamecheck

Met studiefinanciering kan je je studiekosten, een groot deel van je levensonderhoud, de zorgverzekering en lesgeld betalen. Maar hoe vraag je dat aan? Mag je wel een bijbaantje hebben naast je studiefinanciering? Dit en andere onderwerpen komen hier aan bod.

LESGELD

Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. Ieder jaar wordt het lesgeld vastgesteld.

Je kan er voor kiezen om je lesgeld in 6 termijnen te betalen. Dit worden ook wel incassomomenten genoemd. DUO incasseert je lesgeld in 6 gelijke termijnen van oktober tot en met april. Eerst incasseren zij 2 maanden achter elkaar, dan een maand níet en vervolgens weer iedere maand in opeenvolgende 4 maanden.

Als je studiefinanciering ontvangt, is er een grens aan wat je mag bijverdienen (link naar website DUO). Het gaat om je verzamelinkomen of belastbaar loon. We noemen dit de bijverdiengrens in de studiefinanciering. Dat mag bestaan uit allerlei soorten inkomen, zoals salaris, bijbaantje, uitkering of inkomen uit een eigen bedrijf.

Als je op 1 augustus deeltijd mbo volgt en jonger bent dan 18 jaar, hoef je geen lesgeld te betalen. Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, betaal je wel lesgeld. De hoogte van het lesgeld (link naar website Rijksoverheid) is afhankelijk van het niveau van de deeltijdopleiding.

Check hier wanneer je lesgeld moet betalen!

BETAALWIJZE

Je kunt het lesgeld op twee manieren betalen:

  • het volledige bedrag per acceptgiro
  • het bedrag in zes termijnen via automatische incasso

Heb je gekozen voor het betalen van je lesgeld in een keer? Dan krijg je de acceptgiro in september. Heb je een betalingsregeling aangevraagd en betaal je het lesgeld in termijnen? Dan wordt het lesgeld automatisch afgeschreven.