Gamecheck

Met studiefinanciering kan je je studiekosten, een groot deel van je levensonderhoud, de zorgverzekering en lesgeld betalen. Maar hoe vraag je dat aan? Mag je wel een bijbaantje hebben naast je studiefinanciering? Dit en andere onderwerpen komen hier aan bod.

Gift of lening

Als je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 volgt dan is de studiefinanciering een gift. Na de opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4? Dan is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Als je je diploma behaald, dan wordt de studiefinanciering een gift. Als je je diploma niet behaald dan moet je de studiefinanciering (behalve de eerste 12 maanden aanvullende beurs) mét rente terug betalen. Je mag de prestatiebeurs gebruiken voor meerdere studies op niveau 3 of 4. Je hoeft dus niet per se een diploma te halen voor de opleiding waarmee je bent begonnen. Uiteraard moet je een rentedragende lening wel altijd terugbetalen. Ook het studentenreisproduct valt onder de regels van de prestatiebeurs en moet dus worden terugbetaald.