Gamecheck

Met studiefinanciering kan je je studiekosten, een groot deel van je levensonderhoud, de zorgverzekering en lesgeld betalen. Maar hoe vraag je dat aan? Mag je wel een bijbaantje hebben naast je studiefinanciering? Dit en andere onderwerpen komen hier aan bod.

Bijverdiensten

Studiefinanciering is bedoeld om studeren mogelijk te maken. Als je zelf meer dan een bepaald bedrag bijverdient, gaat de overheid er vanuit dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te volgen. Dat bedrag noemen we de bijverdiengrens. Verdien je meer dan de bijverdiengrens, dan heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering. Dan heb je namelijk geen recht meer op studiefinanciering.