Hoeveel kost een baby eigenlijk? Kan je extra toeslagen ontvangen voor jouw kind? En hoe zit het eigenlijk met verzekeringen? Lees dit alles bij Baby op Komst.

KINDGEBONDEN BUDGET

Als je kinderbijslag krijgt, dan kunt je misschien ook een ‘kindgebonden budget’ van de Belastingdienst krijgen. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen. Je kunt het kindgebonden budget krijgen als je 1 of meer kinderen hebt jonger dan 18 jaar en als je kinderbijslag ontvangt.

HOOGTE KINDGEBONDEN BUDGET

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen vind je op de meest recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, dan staat het bedrag ook op je laatste jaaropgaaf. Hoe hoger het inkomen, hoe minder kindgebonden budget je krijgt. Dit is wel weer afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt.

EISEN AAN EEN KINDGEBONDEN BUDGET

De eisen aan een kindgebonden budget zijn:

  1. Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  2. Jijzelf of de andere ouder krijgt kinderbijslag.
  3. Het gezamenlijke inkomen van jezelf en je eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor jou geldt.
  4. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning (link naar belastingdienst.nl).
  5. Jouw (gezamenlijke) vermogen (link naar belastingdienst.nl) zoals spaargeld of beleggingen is niet te hoog.

Je hoeft het kindgebonden budget niet zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit regelt de SVB voor je. Wanneer je voor het eerst kinderbijslag van de SVB krijgt, sturen zij jou daarover een brief. Tegelijk vragen zij voor jou een kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst kijkt hoe hoog het inkomen is en beslist daarna of je een kindgebonden budget krijgt. Zo ja, dan stuurt de Belastingdienst je binnen 8 weken een beslissing. Je krijgt het kindgebonden budget dan vanaf de maand ná de geboortedatum van jouw kind.

Wat als je géén bericht van de Belastingdienst heeft gehad? Als jouw inkomen te hoog is om een kindgebonden budget te kunnen krijgen, dan hoor je niets van de Belastingdienst. Heb je geen brief van de Belastingdienst gehad, maar denk je zelf dat je wel kindgebonden budget kunt krijgen? Op de website van de Belastingdienst lees je hoe je zelf het kindgebonden budget kunt aanvragen. Je kunt ook bellen naar de Belasting Telefoon: (0800) 0543.

MEER KINDGEBONDEN BUDGET VOOR KINDEREN VANAF 12 JAAR

Heb je kinderen tussen 12 en 18 jaar, dan wordt het bedrag automatisch verhoogd. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten (link naar nibud.nl). Je hoeft dit niet apart aan te vragen.

Meer info over kindgebonden budget

Maak meteen een proefberekening