Hoeveel kost een baby eigenlijk? Kan je extra toeslagen ontvangen voor jouw kind? En hoe zit het eigenlijk met verzekeringen? Lees dit alles bij Baby op Komst.

KINDEROPVANGTOESLAG

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. Het is een inkomensafhankelijke regeling: je ontvangt meer toeslag naarmate jouw inkomen lager wordt. Je kunt de toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

VOOR WIE?

De wet geldt voor dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau. Informele kinderopvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder.

Ouders sluiten zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet de instelling door de gemeente zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders betalen de instelling en ontvangen zelf de kinderopvangtoeslag. Voor stellen geldt dat beide ouders moeten werken.

Ook als je niet werkt?
Ook niet-werkenden kunnen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als je:

  1. een (re-)integratietraject volgt;
  2. als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt;
  3. student bent bij een door de overheid gefinancierde onderwijsinstelling.

De gemeente of het UWV betalen dan mee in de kosten van kinderopvang.

AANVRAGEN KINDEROPVANGTOESLAG

De kinderopvangtoeslag kan je zelf aanvragen. Voor hulp bij het aanvragen kan je bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543. Bij de aanvraag wordt naar je jaarinkomen gevraagd. Hiervoor moet je zelf een schatting maken. Je kunt dit ook vragen aan jouw werkgever of uitkeringsinstantie.

MAXIMALE UURPRIJS KINDEROPVANGTOESLAG

Kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief. Is jouw kinderopvang duurder, dan krijg je over het deel boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is jouw kinderopvang goedkoper, dan krijg je over dat hele uurtarief kinderopvangtoeslag. Je krijgt kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per maand per kind. De vorm van de opvang is daarbij niet van belang.

Maak hier een proefberekening

Wil je meer informatie? Klik dan hier