18, wat nu?
Als je in de gemeente Rotterdam woont, tussen de 18 en 27 jaar bent en op zoek bent naar werk of scholing, kun je contact opnemen met het Jongerenloket . Het jongerenloket kan je helpen bij het vinden van werk of scholing. Je kunt dan contact opnemen via de site van de gemeente Rotterdam.
OPENINGSTIJDEN

Voor algemene vragen over school, werk, zorg, advies en aanvraag WWB (wet werk en bijstand)  is het Jongerenloket geopend van 8.30 tot 16.30 uur.
Tot 12.00 uur kun je op inloop terecht voor een intakegesprek.

Vragen over inkomen

Heb je al WWB of bijzondere bijstand aangevraagd of lopen en heb je hier een vraag over?
Dan kun je op werkdagen bellen tussen 9.00 – 17.00 uur: T  010 – 2671305.

OVERIGE VRAGEN (NIET INKOMENSGERELATEERD)

Heb je vragen over onderwijs, werk, advies, zorg of een algemene vraag?
Stuur dan een e-mail naar: info@jongerenloket.rotterdam.nl en vermeld hierbij je burgerservicenummer of bel: T 14 010.

Als je weinig geld of inkomsten hebt, kom je misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Je moet je dan melden voor een bijstandsuitkering. Daarna ga je zelf 4 weken op zoek naar werk of een opleiding. Na 4 weken controleert de gemeente of je je best hebt gedaan om een baan of een opleiding te vinden. Is dat niet het geval, dan krijg je geen uitkering.

In de WWB (Wet werk en bijstand) gelden strengere regels als je jonger bent dan 27 jaar. Ben je tussen de 18 en 27 jaar en kun je een opleiding volgen waarbij je recht hebt op studiefinanciering? Dan heb je meestal geen recht op een bijstandsuitkering. Als je een bijstandsuitkering hebt of hebt aangevraagd, gelden er nog andere voorwaarden. Bijvoorbeeld dat je mee moet werken aan een traject wat je richting een baan of opleiding gaat leiden.

Heb je schulden die je niet zelf kan oplossen? Dan kan je in sommige gevallen gemeente Rotterdam om hulp vragen. Kijk op de site van de gemeente Rotterdam of je daarvoor in aanmerking komt of neem contact op met de schoolmaatschappelijk werker op jouw locatie.


WAT NEEM JE MEE?
  • Een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of verblijfsdocument)
  • (Bewijs aanvraag) DigiD

En als je in het bezit bent van de volgende stukken, neem dan ook mee:

  • Recent bewijs stopzetten studiefinanciering (DUO)
  • Het bewijs dat je inkomen gestopt is, bijvoorbeeld einde arbeidsovereenkomst (ontslagbrief) of bewijs einde uitkering van UWV of bewijs einde uitkering bij vorige gemeente
  • Ontslagbewijs detentie